Ložienė, K., J. Labokas, V. Vaičiulytė, J. Švedienė, V. Raudonienė, A. Paškevičius, L. Šveistytė, and V. Apšegaitė. “Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Fruit Essential Oils of Myrica Gale, a Neglected Non-Wood Forest Product”. Baltic Forestry, vol. 26, no. 1, Mar. 2020, doi:10.46490/BF423.