Zaniewski, P. T., D. Wołkowycki, A. Szczepkowski, A. Otręba, E. Zaniewska, and A. Kębłowska. “Patterns of Invasion, Biology and Ecology of Erechtites Hieraciifolia in the Northern Expansion Range in Europe (C and NE Poland)”. Baltic Forestry, vol. 26, no. 1, Apr. 2020, doi:10.46490/BF409.