Ložienė, K., Labokas, J., Vaičiulytė, V., Švedienė, J., Raudonienė, V., Paškevičius, A., Šveistytė, L. and Apšegaitė, V. (2020) “Chemical composition and antimicrobial activity of fruit essential oils of Myrica gale, a neglected non-wood forest product”, Baltic Forestry, 26(1). doi: 10.46490/BF423.