Zaniewski, P. T., Wołkowycki, D., Szczepkowski, A., Otręba, A., Zaniewska, E. and Kębłowska, A. (2020) “Patterns of invasion, biology and ecology of Erechtites hieraciifolia in the northern expansion range in Europe (C and NE Poland)”, Baltic Forestry, 26(1). doi: 10.46490/BF409.