SKLIAR, V.; KYRYLCHUK, K.; TYKHONOVA, O.; BONDARIEVA, L.; ZHATOVA, H.; KLYMENKO, A.; BASHTOVYI, M.; ZUBTSOVA, I. Ontogenetic structure of populations of forest-forming species of the Left-Bank Polissya of Ukraine. Baltic Forestry, [S. l.], v. 26, n. 1, 2020. DOI: 10.46490/BF441. Disponível em: https://balticforestryojs.lammc.lt/ojs/index.php/BF/article/view/441. Acesso em: 13 jun. 2024.