Ložienė, K., Labokas, J., Vaičiulytė, V., Švedienė, J., Raudonienė, V., Paškevičius, A., Šveistytė, L., & Apšegaitė, V. (2020). Chemical composition and antimicrobial activity of fruit essential oils of Myrica gale, a neglected non-wood forest product. Baltic Forestry, 26(1). https://doi.org/10.46490/BF423