(1)
Zaniewski, P. T.; Wołkowycki, D.; Szczepkowski, A.; Otręba, A.; Zaniewska, E.; Kębłowska, A. Patterns of Invasion, Biology and Ecology of Erechtites Hieraciifolia in the Northern Expansion Range in Europe (C and NE Poland). BALT FOR 2020, 26.